Declareren/vergoedingen en beroepsvereniging


Orthomoleculaire therapiesessies komen in veel gevallen in aanmerking voor vergoedingen van de verzekering (alleen vanuit het aanvullende pakket, het heeft geen invloed op je eigen risico). Verwijzing vanuit de huisarts is niet nodig.

Mijn behandelingen vallen onder alternatieve therapie/natuurgeneeskunde. Informeer altijd bij je verzekeraar of mijn sessies vergoed worden om teleurstellingen te voorkomen. Benodigde informatie zoals mijn zorgverlenersnummer staan verderop in deze pagina.

Vitassa is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG die door bijna 40 zorgverzekeraars wordt erkend. Op de website van MBOG staat een overzicht van deze zorgverzekeraars. Raadpleeg uw polis om te kunnen bepalen of uw zorgverzekeraar orthomoleculaire therapie vergoedt en tegen welke voorwaarden.

De factuur van een consult valt niet onder het eigen risico van de basisverzekering.


Registratienummers

Natasja Asselman staat ingeschreven onder de praktijknaam Vitassa

AGB Code Zorgverlener: 90102393

AGB Code Praktijk: 90061846

Licentienummer: 1073 TL


Klachten

Een therapeut in de complementaire gezondheidszorg moet zich houden aan de gedragsregels van zijn beroepsvereniging en aan de algemene wettelijke bepalingen. In geval van een klacht word je verzocht eerst per e-mail contact op te nemen met mij. Als het niet mogelijk is om het probleem samen op te lossen, dan kun je een klacht indienen bij mijn beroepsorganisatie.